Når får jeg utbetalt honorar for oversetteroppdrag?

Utbetaling av honorar for oversetteroppdrag skjer på den 30. hver måned, for forrige måneds oppdrag.

Hvis vi tar juni som et eksempel, vil det si at alle oppdrag utført 1.-30. juni blir utbetalt den 30. juli.

Utbetaling vil skje automatisk fra Salita sin side for alle lønnsmottakere, i tillegg til selvstendig næringsdrivende som får betalt gjennom Manymore.

MERK: Hvis du får betalt til ditt ENK / AS, men ikke bruker Manymore, må du sende faktura til Salita innen rimelig tid før den 30., for å kunne få utbetalt den 30. Med rimelig tid menes senest en uke før utbetalingsdatoen.

Faktura sendes til regnskap@salita.no

For retningslinjer for fakturering, se her: https://support.salita.no/article/368-retningslinjer-for-fakturering

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen Det oppsto et problem med å sende tilbakemeldingen din. Prøv igjen senere.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss