Retningslinjer for fakturering

Her er retningslinjene når du velger å fakturere selv.

Rapporteringsfristen er 48 timer fra endt tolking. Fristen er den samme for å levere evt. bilag/bekreftelse.

Send faktura, i PDF-format, per e-post til regnskap@salita.no

 Fakturaen skal produseres ihht. gjeldende forskrifter.

 • Tolkens navn
 • Samtlige tolke- og oversettelsesoppdrag som er utført tidligere i måneden/i tidligere måneder
 • Fakturaen skal ikke inneholde inneværende månedens oppdrag
 • Oppdragsopplysninger:
  • Oppdragsnummer
  • Dato
  • Klokkeslett (start og slutt)
  • Type oppdrag (telefon, fremmøte, video, etc.)
  • Antall tolketimer og pris
  • Antall reisetimer og pris
  • Utgifter/utlegg, dersom krav på det


Vi skal ha én faktura per måned.

Fakturaene sendes innen 5. for hver måned. (Altså oppdrag utført i august fremkommer på faktura sendt i september. Mottar vi korrekt faktura mellom 1. og 5. september, vil du få utbetaling 30. september).

Fakturaene vil bli betalt 30. i hver måned (eller neste virkedag).

Send faktura, i PDF-format, per e-post til regnskap@salita.no
SALITA Tolke- og translatørtjeneste AS, Pilestredet 17, 0164 Oslo. Org. Nr. 918586296

Feil og mangler i faktura:

Dersom feilen/mangelen resulterer i at kreditnota må registreres hos Salita, skal følgende beløp også legges til:
- Ved delkreditnota: Tilleggstrekk på 138 kr i administrasjonshonorar. (Altså for utstedelse av påpekning og håndtering av delkreditnotaen 69 x 2)
- Ved full kreditnota, og så ny faktura: tilleggstrekk på 207 kr i administrasjonshonorar. (Altså for utstedelse av påpekning og håndtering kreditnotaen og av ny faktura 69 x 3)

Evt. beskjed om feil/mangler vil bli gitt skriftlig per epost.

Du kan også sende EHF-fakturaer til Salita.

NY digital faktureringsløsning:

For alle Salita-tolker har vi nå også lansert en egen faktureringstjeneste som skal forenkle ditt administrative arbeid, og bidra til raskere utbetalinger av honorar og kompensasjoner. På din egen Manymore.com-konto, vil du kunne generere automatiske fakturaer. Det betyr at du kun trenger å tenke på gjennomføring og rapportering av oppdragene. Du kan også opprette nye fakturaer, og fakturere andre kunder du har utført oppdrag for.

Vil du bruke Manymore? Send oss e-post til regnskap@salita.no så ordner vi alt for deg.

For krav til hva en faktura må inneholde kan du lese mer her: https://www.altinn.no/starte-og-drive/regnskap-og-revisjon/regnskap/faktura-salgsdokumentasjon/

For generell informasjon om MVA og registrering i Merverdiavgiftsregisteret kan du lese mer her: https://www.altinn.no/starte-og-drive/skatt-og-avgift/avgift/merverdiavgift/

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen Det oppsto et problem med å sende tilbakemeldingen din. Prøv igjen senere.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss