Retningslinjer for fakturering

Digital faktureringsløsning:

For alle Salita-tolker samarbeider vi med faktureringstjenesten PayoutPartner.com, for å forenkle ditt administrative arbeid, og bidra til raskere utbetalinger av honorar og kompensasjoner.

Hvis du ikke ønsker å fakturere selv, er det bare å registrere dine utbetalingspreferanser på my.salita.no, så ordner vi resten i samarbeid med PayoutPartner.com, og sender deg utbetaling for dine oppdrag.

Fra og med mai 2024 flyttes våre lønns- og utbetalingstjenester fra Manymore til PayoutPartner.com. Les mer her.

Her er retningslinjene hvis du allikevel velger å fakturere selv (OBS utgår 01.01.24):

Rapporteringsfristen er 48 timer fra endt tolking. Fristen er den samme for å levere evt. bilag/bekreftelse.

Send faktura, i PDF-format, per e-post til regnskap@salita.no

 Fakturaen skal produseres ihht. gjeldende forskrifter.
 • Tolkens navn
 • Samtlige tolke- og oversettelsesoppdrag som er utført tidligere i måneden/i tidligere måneder
 • Fakturaen skal ikke inneholde inneværende månedens oppdrag
 • Oppdragsopplysninger:
  • Oppdragsnummer
  • Dato
  • Klokkeslett (start og slutt)
  • Type oppdrag (telefon, fremmøte, video, etc.)
  • Antall tolketimer og pris
  • Antall reisetimer og pris
  • Utgifter/utlegg, dersom krav på det

Vi skal ha én faktura per måned.


Fakturaene sendes innen 5. for hver måned. (Altså oppdrag utført i august fremkommer på faktura sendt i september. Mottar vi korrekt faktura mellom 1. og 5. september, vil du få utbetaling 30. september).


Fakturaene vil bli betalt 30. i hver måned (eller neste virkedag).


Send faktura, i PDF-format, per e-post til regnskap@salita.no

SALITA Tolke- og translatørtjeneste AS, Pilestredet 17, 0164 Oslo. Org. Nr. 918586296

Feil og mangler i faktura:

Dersom feilen/mangelen resulterer i at kreditnota må registreres hos Salita, skal følgende beløp også legges til:

- Ved delkreditnota: Tilleggstrekk på 138 kr i administrasjonshonorar. (Altså for utstedelse av påpekning og håndtering av delkreditnotaen 69 x 2)

- Ved full kreditnota, og så ny faktura: tilleggstrekk på 207 kr i administrasjonshonorar. (Altså for utstedelse av påpekning og håndtering kreditnotaen og av ny faktura 69 x 3)


Evt. beskjed om feil/mangler vil bli gitt skriftlig per epost.


Du kan også sende EHF-fakturaer til Salita.

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen Det oppsto et problem med å sende tilbakemeldingen din. Prøv igjen senere.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss