Dato for utbetaling av honorar, lønn og kompensasjoner

Dato for lønns-/honorarutbetaling er 30. i påfølgende måned

Dato for utbetaling av honorar, lønn og kompensasjoner skyves fra den 15. (frilans lønnsmottakere) og 20. (selvstendig næringsdrivende) til den 30. i påfølgende måneden for begge grupper med tolker. 

Vi ønsker å gjøre likviditetsutfordringen så liten som mulig, og samtidig ønsker vi at denne overgangen skal være så smidig som mulig for alle våre tolker, og vi vil derfor følge en gradvis plan: 

  • Oppdrag utført i oktober, utbetales den 20. november
  • Oppdrag utført i november utbetales den 20. desember
  • Oppdrag utført i desember utbetales den 25. januar
  • Oppdrag utført i januar utbetales den 25. februar
  • Oppdrag utført i februar utbetales den 30. mars

For å beregne og utbetale tolkelønn og -honorar, har Salita inngått et samarbeid med lønns- og faktureringstjenesten Manymore (manymore.com). Oppdrag som utbetales over Manymore vil følge samme utbetalingsplan som øvrige oppdrag. 

Vi oppfordrer tolker som ikke har tatt i bruk Manymore til å gjøre dette snarest!

Fra juli 2022 vil Manymore være det eneste alternativet Salita vil benytte for lønns- og fakturatjenester.  

Har du spørsmål og/eller behov for hjelp til bruk av Manymore-plattformen. Kontakt Manymore på support@manymore.com eller besøk https://my.manymore.com/nb/home/

Spørsmål om beregning av lønn/honorar, kontakt Salitas regnskapsavdeling på: regnskap@salita.no

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen Det oppsto et problem med å sende tilbakemeldingen din. Prøv igjen senere.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss