Dato for utbetaling av honorar, lønn og kompensasjoner

Dato for lønns-/honorarutbetaling er siste virkedag i påfølgende måned.

Det vil si at oppdrag utført f.eks. i juni, vil bli utbetalt den 31. juli.

For å beregne og utbetale tolkelønn og -honorar, har Salita inngått et samarbeid med lønns- og faktureringstjenesten PayoutPartner (payoutpartner.com). Oppdrag som utbetales gjennom PayoutPartner vil følge samme utbetalingsplan som øvrige oppdrag. 

Har du spørsmål og/eller behov for hjelp til bruk av PayoutPartner-plattformen, kontakt PayoutPartner på support@payoutpartner.com eller besøk https://www.payoutpartner.com

Fra og med mai 2024 flyttes våre lønns- og utbetalingstjenester fra Manymore til PayoutPartner.com. Les mer her.


MERK: Hvis du får betalt til ditt ENK / AS, men ikke bruker PayoutPartner, må du sende faktura til Salita innen 5. i hver måned, for å kunne få utbetalt.

Faktura sendes til faktura@salita.no som PDF, men du kan også sende faktura som EHF.

Spørsmål om beregning av lønn/honorar, kontakt Salitas regnskapsavdeling på: regnskap@salita.no


Mulighet til å fakturere Salita uten PayoutPartner utgikk 01.01.24

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen Det oppsto et problem med å sende tilbakemeldingen din. Prøv igjen senere.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss