Dato for utbetaling av honorar, lønn og kompensasjoner

Dato for lønns-/honorarutbetaling er 30. i påfølgende måned (eller siste arbeidsdag før 30., dersom 30. faller på en helg eller helligdag)

Det vil si at oppdrag utført f.eks. i juni, vil bli utbetalt den 30. juli.

For å beregne og utbetale tolkelønn og -honorar, har Salita inngått et samarbeid med lønns- og faktureringstjenesten Manymore ( manymore.com). Oppdrag som utbetales over Manymore vil følge samme utbetalingsplan som øvrige oppdrag. 

Har du spørsmål og/eller behov for hjelp til bruk av Manymore-plattformen, kontakt Manymore på support@manymore.com eller besøk https://www.manymore.com

Spørsmål om beregning av lønn/honorar, kontakt Salitas regnskapsavdeling på: regnskap@salita.no

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen Det oppsto et problem med å sende tilbakemeldingen din. Prøv igjen senere.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss