Jeg vet hvilken tolk jeg vil ha, hvordan bestiller jeg den?

1. Gå til bestillingsskjemaet ved å trykke på Bestill tolk. I bestillingsskjemaet finner du et valg som heter Navngitt tolk, under Flere alternativer. Trykk Velg.

2. Når du har huket av for dette valget, vil du få opp et felt der du kan søke opp den aktuelle tolken, og se tolkens tilgjengelighet.
Kalenderen som dukker opp, viser om tolken har andre oppdrag for Salita på det aktuelle tidspunktet, eller om tolken evt. selv har registrert en hendelse eller ferie i sin kalender rundt ditt valgte tidspunkt.

Hvis tolken ikke har noen andre ting på sin kalender som kolliderer med ditt oppdrag, kan du forespørre ham eller henne. Tolken må allikevel selv gå inn og enten godkjenne eller takke nei til oppdraget før dere får endelig bekreftelse.

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen Det oppsto et problem med å sende tilbakemeldingen din. Prøv igjen senere.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss