Hvordan blokkere en tolk

Dersom en tolk er uønsket, eller av ulike grunner ikke kan brukes av din avdeling, kan du blokkere dem inne på my.salita.no.

1. Søk opp tolkens navn under  Se alle tolker2. Trykk på tolkens navn for å komme til profilen3. Trykk på  Blokker

Denne tolken vil da ikke motta invitasjon til oppdrag lagt ut av din avdeling.

Hvordan legge til en tolk som favoritt

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen Det oppsto et problem med å sende tilbakemeldingen din. Prøv igjen senere.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss