Hvordan legge til tolk som favoritt

Du kan legge til en tolk som favoritt, slik at tolken blir prioritert øverst når du bestiller et oppdrag på det aktuelle språket.1. Søk opp tolkens navn under  Se alle tolker

2. Trykk på tolkens navn for å komme til profilen

3. Trykk på Favoritt

Denne tolken vil da bli prioritert når du bestiller oppdrag på tolkens språk.

Hvordan blokkere en tolk

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen Det oppsto et problem med å sende tilbakemeldingen din. Prøv igjen senere.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss