Hvorfor fikk jeg ikke oppdraget?

Det kan være flere grunner til at du ikke fikk oppdraget du søkte på, litt avhengig av hva slags oppdrag det var.

Ved fremmøteoppdrag, kan det være avhengig av tolkens avstand fra oppdragsadressen. Kunden vil som regel ha en tolk som bor nærmest mulig (eller i noen tilfeller en som holder til utenfor et bestemt område, pga. habilitet), og kan da velge én tolk fremfor en annen på dette grunnlaget.

Ved telefon- og skjermoppdrag, er det i hovedsak den første som søker, som får oppdraget (unntak gjelder et fåtall kunder som ikke har fast avtale).

Når kunden legger inn et oppdrag i plattformen, vil invitasjoner automatisk begynne å gå ut til aktuelle tolker, én etter én. Jo kortere tid mellom bestillingstidspunkt og starttid, jo kortere tid vil det være mellom hver invitasjon som går ut. Alle tolker som er blitt invitert, kan da søke på oppdraget, så lenge det ikke er tildelt ennå. Når det i tilfeller som beskrevet over, går ut invitasjoner med kort mellomrom, kan det gå kort tid fra du får invitasjonen til oppdraget er tildelt, og det kan hende du opplever at oppdraget allerede er tatt når du trykker på invitasjonen.

Felles for både fremmøte- og skjerm-/telefonoppdrag, er at kunden kan ha preferanser i forhold til nivå eller kjønn, som gjør at de velger en annen tolk, i tilfeller der det er mer enn én tolk som søker.

Hvis du opplever å ikke få varslinger om oppdrag, bør du sjekke varslingsinnstillingene dine i plattformen, og på telefonen din. Du kan lese mer her.

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen Det oppsto et problem med å sende tilbakemeldingen din. Prøv igjen senere.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss