Salita og IMDi Tolkeregister

Fra gamle til nye kategorier i Nasjonalt tolkeregister:


Fra 1 Desember, endrer Salita til IMDi sine nye kategorier jfr.Nasjonalt tolkeregister. https://www.imdi.no/tolk/nasjonalt-tolkeregister/

Det betyr at de gamle kategoriene:
Kategori 1: Statsautorisasjon og grunnemne (30 sp)
Kategori 2: Statsautorisasjon
Kategori 3: Grunnemne
Kategori 4: Fagoversetter og kurs (TAO)
Kategori 5: Tospråktesten og kurs (TAO)

Erstattes med:
Kategori A: Statsautorisasjon og bachelorgrad
Kategori B: Bachelorgrad eller statsautorisasjon og grunnemne (30 sp)
Kategori C: Statsautorisasjon
Kategori D: Grunnemne (30sp)
Kategori E: Tospråktesten og kurs (TAO) eller Translatør/fagoversetter og kurs (TAO)

Honorarsatsene for de nye kategoriene vil tilsvare honorarsatsene fra de tidligere kategoriene, og din faktiske inntekt endres ikke.
Nivå A og B honoreres som nivå 1
Nivå C honoreres som nivå 2
Nivå D honoreres som nivå 3
Nivå E honoreres som nivå 4 og nivå 5 (som har vært den samme)

Salita og IMDi Tolkeregister - Fra gamle til nye kategorier i Nasjonalt tolkeregister

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen Det oppsto et problem med å sende tilbakemeldingen din. Prøv igjen senere.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss