Salita og IMDi Tolkeregister

Tolkekategoriene i Nasjonalt Tolkeregister er som følger:

  • Kategori A: Statsautorisasjon og bachelorgrad
  • Kategori B: Bachelorgrad eller statsautorisasjon og grunnemne (30 studiepoeng)
  • Kategori C: Statsautorisasjon
  • Kategori D: Grunnemne (30 studiepoeng tolking i offentlig sektor)
  • Kategori E: Tospråktesten og kurs (TAO) eller statsautorisert translatør/fagoversetter og kurs (TAO)

Les mer på nettsidene til IMDi.

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen Det oppsto et problem med å sende tilbakemeldingen din. Prøv igjen senere.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss