Hvordan gjennomføre en oversettelse

Når du som oversetter får en invitasjon til et oversetteroppdrag, vil du motta en e-post med detaljer om oppdraget. E-posten vil inneholde en lenke til plattformen som du kan følge for å se oppdraget. Deretter kan du akseptere inne i plattformen, dersom du ønsker å ta oppdraget.

Før du aksepterer, kan det være lurt å sjekke kildefilene som skal oversettes. Disse skal være tilgjengelige og synlige på venstre side under Prosjektinformasjon. 

Du vil bli bedt om å godta Salitas vilkår om behandling av oversettelsesdokumenter, før du kan laste ned hver enkelt fil som er lagt ved oppdraget.

Du vil også få se hvem som er leverandør, og når evt. frist er satt for utføring av oppdraget. For å akseptere oppdraget, trykk på  Ta jobben.

Da vil du se at oppdraget er akseptert, og du kan laste ned kildefilene, samt laste opp ferdig oversatte filer.

Når du trykker på Velg fil(er), kan du laste opp ferdig oversatte filer, og deretter be om gjennomgang av disse. Legg til hvor mange ord du vil fakturere for, evt. en ekstra kommentar, dersom du ønsker å legge til noe om oversettelsen.

Når gjennomgang av dokumentet er utført og godkjent, vil oversettelsen sendes til kunden, og oppdraget ferdigstilles.

For opplasting av dokumenter, se video under:

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen Det oppsto et problem med å sende tilbakemeldingen din. Prøv igjen senere.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss