Hvordan registrerer jeg tilgjengelighet/ferie?

Du kan tilpasse din egen tilgjengelighet på plattformen. 

Gå til  Konto > Innstillinger, så vil du få opp en side som heter Tilgjengelighet. Her kan du sette faste dager og tidspunkt for når du er ledig til å ta oppdrag:

For å sette deg utilgjengelig hele dagen, klikk på "Utilgjengelig hele dagen". For å sette deg selv tilgjengelig igjen, klikk på "Fjern blokkering".

I eksempelet over, er mandag og tirsdag satt ikke ledig, mens onsdag-søndag er ledige dager.

Du kan også sette opp en periode på noen dager/uker/måneder, dersom du trenger å ta fri over en kortere eller lengre periode, f.eks. på grunn av ferie, sykemelding, e.l.

Trykk på  Legg til dato for å registrere en periode.

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen Det oppsto et problem med å sende tilbakemeldingen din. Prøv igjen senere.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss