Hvordan registrerer jeg tilgjengelighet/ferie?

Du kan tilpasse din egen tilgjengelighet på plattformen. Gå til Konto > Innstillinger, så vil du få opp en side som heter Tilgjengelighet.

Her kan du enten sette faste dager og tidspunkt for når du er ledig til å ta oppdrag.Eller du kan sette opp en periode på noen dager/uker/måneder, dersom du trenger å ta fri over en kortere eller lengre periode, f.eks. pga. ferie, sykemelding, e.l.Trykk på Legg til dato for å registrere en periode.

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen Det oppsto et problem med å sende tilbakemeldingen din. Prøv igjen senere.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss