Hva betyr pause, blokkert, utestengt og inaktiv?

I plattformen my.salita.no vil tolkens konto normalt være satt til "aktiv", altså at tolken kan logge inn og motta og akseptere oppdrag som normalt. Men fordi ulike situasjoner kan oppstå, har vi også andre statuser som tolken kan settes i, manuelt eller automatisk. Her er en gjennomgang av disse.

 • Pause: Tolken settes automatisk på Pause i 14 dager når tolken ikke dukker opp / ikke tar telefonen til et oppdrag. Tolken som er satt i pause vil ikke motta nye forespørsler, men vil beholde allerede bekreftede oppdrag.
  Dersom det kommer frem at tolken ikke kunne ta oppdraget av en grunn utenfor tolkens kontroll (f.eks. trafikkulykke, plutselig sykdom, etc.), vil statusen kunne oppheves manuelt av kundesenteret.
  Ved innmeldt avvik fra kunden, vil tolken motta en e-post, og få mulighet til å fortelle sin side av saken, ved å sende e-post til post@salita.no.
 • Blokkert: Denne statusen settes manuelt av kundesenteret dersom det dømmes nødvendig pga overtredelse fra tolkens side. Dette kan være pga gjentatte forsinkelser, at tolken gjentatte ganger ikke tar telefonen når kunden ringer, eller andre overtredelser som ikke kan ignoreres av kundesenteret.
  Tolken kan fremdeles logge inn, og beholder allerede bekreftede oppdrag, men mottar ingen nye invitasjoner. Denne statusen må manuelt oppheves av kundesenteret. Hvis du er uenig i statusen som blokkert, send oss en e-post på post@salita.no, med begrunnelse på hvorfor du ikke skal være blokkert.
 • Utestengt: Tolken kan ikke logge inn. Denne statusen settes på tolker etter grov overtredelse, som brudd på taushetsplikt, sterkt uprofesjonell oppførsel, eller andre overtredelser som gjør vedkommende uegnet til å jobbe som tolk.
  Tolken blir tatt av alle bekreftede oppdrag, og får ingen flere invitasjoner. Dersom statusen skal oppheves, må dette gjøres manuelt av kundesenteret. Hvis du er uenig i statusen som utestengt, send oss en e-post på post@salita.no, med begrunnelse på hvorfor du ikke skal være utestengt.
 • Inaktiv: Tolken kan logge inn, og beholder bekreftede oppdrag, men mottar ingen nye invitasjoner. Denne statusen settes dersom tolken selv informerer oss om at hun eller han har sluttet i jobben som tolk. Statusen kan oppheves av kundesenteret dersom vedkommende ved en senere anledning ønsker å komme tilbake til Salita, og fortsette å ta tolkeoppdrag. Ønsker du å være aktiv igjen, send en e-post til post@salita.no.
Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen Det oppsto et problem med å sende tilbakemeldingen din. Prøv igjen senere.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss