Hvordan rapporterer jeg etter endt oppdrag?

For å rapportere tolketid, samt evt. reiseutgifter ved fremmøteoppdrag, kan du gå til oppdragssiden inne på plattformen. Du vil få opp et tilbakemeldingsskjema ved endt oppdragstid, der du kan rapportere tolketid (samt overtid), i tillegg til reiseutgifter.

Trykk først på det aktuelle oppdraget.

Du vil bli bedt om å bekrefte at oppdraget ble utført som bestilt, eller om noe ikke gikk etter planen (f.eks. forsinkelse, kunden tok ikke telefonen, etc.). Du kan også komme med en viktig tilbakemelding eller klage her, om du ønsker. 

Hvis oppdraget avvek fra avtalt tid, må du rapportere dette her, hvis oppstart ble tidligere/senere eller om det sluttet tidligere/senere.

Må jeg rapportere varighet for å få betalt?

Dersom oppdragets faktiske varighet avviker fra den bestilte tiden, er det viktig at dette rapporteres. For at vi skal kunne utbetale overtid, må dette rapporteres så snart som mulig etter oppdragets slutt, og senest 24 timer etter at oppdraget er ferdig.

Når det gjelder oppdrag for politiet, må det rapporteres faktisk medgått tid, også i tilfeller der tolketiden er kortere enn det som opprinnelig var bestilt. Politiet betaler kun for faktisk medgått tid, avrundet til nærmeste halve time.

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen Det oppsto et problem med å sende tilbakemeldingen din. Prøv igjen senere.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss