Hvordan rapporterer jeg etter endt oppdrag?

Det er viktig at tolken går inn og rapporterer etter utført tolkeoppdrag. Et tilbakemeldingsskjema vil dukke opp på oppdragssiden etter at det er utført, eller den bestilte tiden er utgått. 

Logg deg inn på my.salita.no, trykk på oppdraget i menyen og følg stegene i skjemaet.

Du vil først bli bedt om å svare på om oppdraget ble gjennomført som bestilt eller ikke. 
Merk: hvis oppdraget gikk på overtid eller sluttet tidligere må du velge Nei og deretter rapportere medgått tid.

Trykker du Nei, blir du bedt om å rapportere oppdragsvarighet. Ved overtid eller tidligere avslutning av oppdraget, velg  Jeg er ikke enig. Gikk oppdraget på avtalt tid, velger du Jeg er enig.

Velger du  Jeg er ikke enig, får du muligheten til å legge inn faktisk medgått tid, inkl. både starttid og sluttid.
Du vil også bli bedt om å spesifisere om det var pga. kundens situasjon eller tolkens situasjon, at medgått tid ble annerledes.

Trykk på Lagre når du er fornøyd.

Til slutt, hvis kunden har gitt tolken en personlig tilbakemelding, vil denne bli synlig nederst.

Reiseutgifter

Reiseutgifter rapporteres som hovedregel inn i oppdraget når du som tolk søker på det. 

MERK: Noen kunder har en avtale som gjør at de kun betaler et fast beløp, og ikke betaler for ekstra reiseutgifter i etterkant. Dette vil da fremkomme i oppdraget. Dersom du er usikker, kan du alltid sjekke kundens vilkår inne i oppdragssiden:

Hvis kunden betaler for reiseutgifter, og du har behov for å rapportere dette i etterkant eller gjøre endringer, må dette gjøres skriftlig til regnskap@salita.no.

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen Det oppsto et problem med å sende tilbakemeldingen din. Prøv igjen senere.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss