Hvordan rapporterer jeg etter endt oppdrag?

For å rapportere på et oppdrag (tolketid, reiseutgifter, problemer som oppstod, etc.), går du til oppdragssiden inne på plattformen. Der vil du få opp et tilbakemeldingsskjema ved endt oppdragstid.

Trykk først på det aktuelle oppdraget.

Du vil bli bedt om å bekrefte at oppdraget ble utført som bestilt, eller om noe ikke gikk etter planen (f.eks. forsinkelse, kunden ringte ikke, etc.). Du kan også komme med en viktig tilbakemelding eller klage her, om du ønsker. 

Hvis oppdraget avvek fra avtalt tid, må du rapportere dette her, hvis oppstart ble tidligere/senere eller om det sluttet tidligere/senere.

Må jeg rapportere varighet for å få betalt?

Dersom oppdragets faktiske varighet avviker fra den bestilte tiden, er det viktig at dette rapporteres. For at vi skal kunne utbetale overtid, må dette rapporteres så snart som mulig etter oppdragets slutt, og senest 24 timer etter at oppdraget er ferdig.

Når det gjelder oppdrag for politiet, må det rapporteres faktisk medgått tid, også i tilfeller der tolketiden er kortere enn det som opprinnelig var bestilt. Politiet betaler kun for faktisk medgått tid, avrundet til nærmeste halve time.

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen Det oppsto et problem med å sende tilbakemeldingen din. Prøv igjen senere.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss