Tilbyr Salita noe annet enn hva vi får fra et vanlig vikarbyrå-/tjeneste?

Tjenesten er inspirert av måten vi driver vår tolkeformidling i dag. Et supplement for kortere- (min. 4 timer) og akutte behov, evt. etter ønske kombinert med flerspråklig kompetanse,. Vi er fleksible og vil på forespørsel raskt kunne tilby “produktpakker” supplert med mer “ordinære” vikar- og bemanningstjenester.

Hva koster det?

Vikar Kostnad: Lønn, sosiale utgifter, reiseutgifter, og arbeidsgiveravgift til vikar per time
Ufaglært: 325 kr per time
Faglært: 375 kr per time
Profesjon: (N/A)
Overtid: 40% av vikar kostnad per time med fratrekk for arbeidsgiveravgift og sosiale utgifter
Kveld, natt, helg, og helligdag (følger satsene i tariffavtale/overenskomst/etter avtale)
10% påslag av vikar kostnad per bestilling/ordre
Administrasjonsgebyr (handling) på 250 kr per bestilling/ordre (faktureres også ved avbestilling
Faktureres per bestilling/oppdrag

Alle priser eks mva

Våre vikarer og “ekstrahjelp”:

Vi har en stor base med freelancere, med allsidig erfaring, og der de fleste også har erfaring som tolk. Basert på behov og etterspørsel rekrutterer vi fortløpende nye kandidater. Dersom oppdragsgiver ønsker mer langsiktige avtaler med samme person etc. så vil Salita kunne inngå arbeidsavtaler med aktuelle ressurser for å dekke slike behov.

Alle våre vikarer skal identifisere seg med ID kort ved oppmøte hos oppdragsgiver. På forhånd har kandidaten fått en sammenfattet oppdragsbeskrivelse, og adresse og tid for oppmøte, og hvem hos oppdragsgiver han/hun skal melde seg for.

Er det spesiell ønsker/krav til navngitt person, kjønn, språk kombinasjoner, vandel, annen erfaring etc., så legges det inn i bestillingen på plattformen.

Dokumentasjon i tilknytning til bestilling/oppdrag:

Basert på bestilling og evt. avklaring dialog med kundeservice, mottar kunden en ordrebekreftelse. Når navngitt vikar/ekstra ressurs er avklart, sendes det ut en oppdragsbekreftelse. Vikar fyller ut timelister, og disse godkjennes av oppdragsgiver. Alle prosessene utføres i vår plattform MySalita. Her finner du også ordre og fakturahistorikk.

Tilbakemelding og avvikshåndtering

Dersom vikaren melder forfall må du kontakte oss. Vi gjør da alt vi kan for å finne en erstatter
“Ris og ros” meldes via tilbakemeldingsfunksjonen i plattformen. Dette danner grunnlag for vår systematiske oppfølging av vikaren, og tas med i det løpende utviklings- og forbedringsarbeidet vi hele tiden gjør.

Covid 19

Covid 19 regler for vikarer og ekstra hjelp (samme som for oppmøte tolk)
Var denne artikkelen nyttig?
Avbryt
Tusen takk!