Salitas standard rutine for fakturering: Send faktura til Salita én gang per måned. Denne skal inkludere alle oppdrag i foregående måned. For eksempel, oppdrag utført i august skal fremkomme på faktura sendt i september.

Oppdrag for inneværende måned skal ikke inkluderes.

Mottar vi korrekt faktura mellom 1. og 5. september, vil du få utbetaling 20. september.

Send faktura, i PDF format, per e-post til ​regnskap@salita.no​
SALITA Tolke- og translatørtjeneste AS, Pilestredet 17, 0164 Oslo. Or​g. Nr. 918586296

NY digital faktureringsløsning:

For alle Salita-tolker har vi nå også lansert en egen faktureringstjeneste som skal forenkle ditt administrative arbeid, og bidra til raskere utbetalinger av honorar og kompensasjoner. På din egen Dipps-konto, vil du kunne generere automatiske fakturaer. Det betyr at du kun trenger å tenke på gjennomføring og rapportering av oppdragene. Du kan også opprette nye fakturaer, og fakturere andre kunder du har utført oppdrag for.

Klikk her for mer informasjon om Dipps.

Vil du bruke Dipps? Send oss e-post til regnskap@salita.no så ordner vi alt for deg.

Viktig å huske på når du skal fakturere:

Kontroller at alle oppdragene dine er rapportert inn korrekt. Dersom din faktura ikke stemmer med oppdragsinformasjonen på plattformen vil vi ikke kunne betale fakturaen. Ved uklarheter kontakter vi deg per e-post.

Send faktura til Salita kun én gang per måned.
Denne skal inkludere alle Salita-oppdrag i foregående måned.
Altså oppdrag utført for eksempel i august fremkommer på faktura sendt i september.

Våre honorarsatser og kompensasjoner ved reise osv. finner du ved å logge deg på portal.salita.no. Ved spørsmål, vennligst send e-post til regnskap@salita.no

For alle fakturaer, trenger vi følgende informasjon:

Oppdragsnummer
Dato, tid og eventuell overtid skal være rapportert
Reisetid og relaterte reisekostnader skal være rapportert

For krav til hva en faktura må inneholde kan du lese mer her: https://www.altinn.no/starte-og-drive/regnskap-og-revisjon/regnskap/faktura-salgsdokumentasjon/.

For generell informasjon om MVA og registrering i Merverdiavgiftsregisteret kan du lese mer her: https://www.altinn.no/starte-og-drive/skatt-og-avgift/avgift/merverdiavgift/.

Oversikt over tjenester som er unntatt fra merverdiavgiftsloven finner du her: https://www.altinn.no/starte-og-drive/skatt-og-avgift/avgift/unntatt-fra-beregning-av-merverdiavgift/.
Var denne artikkelen nyttig?
Avbryt
Tusen takk!