Som et ledd i at Salita og TikkTalk har fått samme eiere, vil virksomheten til TikkTalk i tiden fremover bli overført til Salita.

Et steg på veien er at alle oppdrag utført for TikkTalk fra og med 1. august 2020, skal faktureres Salita Tolke- og translatørtjeneste AS.

Du kan da benytte Salitas standard rutine: Send faktura til Salita én gang per mnd. Denne skal inkludere alle TikkTalk oppdrag i foregående mnd. Altså oppdrag utført i august skal fremkommer på faktura sendt i september. Mottar vi faktura før 5. september, vil du få utbetaling den 20. september.

Send faktura, i PDF format, per e-post til ​regnskap@salita.no​
SALITA Tolke- og translatørtjeneste AS, Pilestredet 17, 0164 Oslo. Or​g. Nr. 918586296

NY digital faktureringsløsning:

For alle TikkTalk og Salita tolker har vi nå også lansert en egen faktureringstjeneste som skal forenkle ditt administrative arbeid, og bidra til raskere utbetalinger av honorar og kompensasjoner. På din egen Dipps konto, vil du kunne generere automatiske faktura. Det betyr at du kun trenger å tenke på gjennomføring og rapportering av oppdragene. Du kan også opprette nye fakturaer, og fakturere andre kunder du har utført oppdrag for.

Klikk her for mer informasjon om Dipps.

Vil du bruke Dipps? Send oss epost til regnskap@salita.no så ordner vi alt for deg.

Viktig å huske på når du skal fakturere:

Kontroller at alle oppdragene dine er rapportert inn korrekt. Dersom din faktura ikke stemmer med oppdragsinformasjonen på plattformen vil vi ikke kunne betale fakturaen. Ved uklarheter kontakter vi deg per e-post.

Send faktura til Salita kun én gang per mnd.
Denne skal inkludere alle Salita og TikkTalk oppdrag i foregående måned.
Altså oppdrag utført i august fremkommer på faktura sendt i september.

Våre honorarsatser og kompensasjoner ved reise osv. finner du ved å logge deg på portal.salita.no møter du utfordringer vennligst send epost til regnskap@salita.no

For alle fakturaer, trenger vi følgende informasjon:

Oppdragsnummer
Dato, tid & eventuell overtid- skal være rapporter
Reisetid og relaterte reisekostnader skal være rapportert

For krav til hva en faktura må inneholde kan du lese mer https://www.altinn.no/starte-og-drive/regnskap-og-revisjon/regnskap/faktura-salgsdokumentasjon/.

For generell informasjon om MVA og registrering i Merverdiavgiftsregisteret kan du lese mer https://www.altinn.no/starte-og-drive/skatt-og-avgift/avgift/merverdiavgift/.

Oversikt over tjenester som er unntatt fra merverdiavgiftsloven finner du https://www.altinn.no/starte-og-drive/skatt-og-avgift/avgift/unntatt-fra-beregning-av-merverdiavgift/.
Var denne artikkelen nyttig?
Avbryt
Tusen takk!