Hva skjer hvis tolketiden var kortere enn avtalt?

Hva skjer hvis tolketiden var kortere enn avtalt?

Når et oppdrag er utført, vil du bli bedt om å rapportere på oppdraget inne i my.salita-plattformen.

I rapporteringsskjemaet kan du fylle inn faktisk medgått tid for oppdraget. Her er det svært viktig at du legger inn riktig tid, dersom oppdraget enten ble kortere eller lengre enn bestilt.

I tilfeller der oppdragstiden ble kortere varierer rutinene litt, avhengig av avtalen til kunden. Noen kunder betaler for den avtalte tiden, selv om faktisk medgått tid ble kortere.

Merk: Politioppdrag betaler kun for faktisk medgått tid, enten oppdraget ble lengre eller kortere enn bestilt

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen Det oppsto et problem med å sende tilbakemeldingen din. Prøv igjen senere.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss