StandBy-tolk

StandBy-tolker legger selv inn datoer og tidspunkt hvor de er tilgjengelige, og så vil systemet vårt automatisk bekrefte tolken på oppdrag som passer inn i dette tidsrommet.

Hvilke oppdrag får jeg?

Hvilke oppdrag som blir bekreftet til hvilken tolk vil være avhengig av hvilke kriterier kunden har valgt: om det for eksempel er slik at de må ha tolk over en bestemt kategori (A til E i henhold til tolkeregisteret), om de ber om kvinnelig eller mannlig tolk, eller ev. en spesifikk dialekt o.l.

Du kan selv velge om du ønsker å være StandBy på fjerntolking, oppmøte eller begge.

Legg inn i StandBy når du er ledig, og planlegg fremover

Du finner kalenderen for å legge inn tidspunkt du er ledig på den første siden på din my.salita.no-side, dvs. der du ser kalender og oversikt over oppdrag du har fått og oppdrag som er tilgjengelige. Velg "fjerntolking" under oppdragstype dersom du er tilgjengelig for telefon/video-oppdrag, deretter velger du tidsrom du er tilgjengelig. Dersom du i tillegg ønsker å bookes for oppmøteoppdrag må dette velges separat, samt dato, tidsrom, transportmiddel og maks avstand.

Merk: Når du er blitt tildelt et StandBy-oppdrag, er det svært viktig at du ikke trekker deg fra dette. Du har selv ansvar for å sørge for at din tilgjengelighet til enhver tid er oppdatert og korrekt.


Dersom Salita ser at en StandBy-tolk ofte trekker seg fra oppdrag, forbeholder vi oss retten til å frata tolken mulighet til å være StandBy.


Legge inn ledige tidspunkter og redigere

I StandBy-ruten skal du legge inn tilgjengeligheten din, dag for dag. Du kan legge inn så mange dager fremover som du ønsker, men du må legge inn for hver dag du er ledig og ønsker oppdrag. Systemet vil da prioritere deg for alle oppdrag vi får inn og som passer inn i kalenderen og tiden du har sagt at du er tilgjengelig for tolkeoppdrag fra oss.

Du kan endre og redigere tidspunkter og dager i ettertid. Dette er nyttig dersom du for eksempel får oppdrag fra andre, eller har andre avtaler – da må du legge inn at du er opptatt dette tidspunktet slik at systemet vårt ikke booker deg i samme tidsrom.

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen Det oppsto et problem med å sende tilbakemeldingen din. Prøv igjen senere.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss