IMDi tolkeregister og kategorier

IMDi sine kategorier for tolker er som følger:

  • Kategori A: Statsautorisasjon og bachelorgrad
  • Kategori B: Bachelorgrad eller statsautorisasjon og grunnemne (30 studiepoeng)
  • Kategori C: Statsautorisasjon
  • Kategori D: Grunnemne (30 studiepoeng tolking i offentlig sektor)
  • Kategori E: Tospråktesten og kurs (TAO) eller statsautorisert translatør/fagoversetter og kurs (TAO)

Disse erstattet f.o.m desember 2020 de gamle kategoriene. Se illustrasjon under for hvordan de gamle kategoriene samsvarer med de nye.

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen Det oppsto et problem med å sende tilbakemeldingen din. Prøv igjen senere.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss