Hvordan gir jeg tilbakemelding om tolken etter endt oppdrag?

For å gi tilbakemelding om tolkeoppdraget, går du til oppdragssiden ved å logge deg inn på my.salita.no. Til venstre på dashbordet ditt vil du finne nylig utførte oppdrag sammen med dine fremtidige oppdrag.
Klikk deg inn på det aktuelle oppdraget. Det vil da dukke opp et tilbakemeldingsskjema som du kan fylle ut.

Du kan huke av for om det oppstod et problem under oppdraget, slik som at tolken ikke dukket opp, var for sen, tolkens norsk var ikke tilstrekkelig, etc.Dersom du huker av for Ja, kan du velge type problem som oppstod fra nedtrekksmenyen som dukker opp.Du kan legge ved ytterligere kommentarer i fritekstfeltet, dersom ønskelig. Klikk til slutt på Send tilbakemelding.

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen Det oppsto et problem med å sende tilbakemeldingen din. Prøv igjen senere.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss