Salita og smittevern

Salita har iverksatt en rekke tiltak for å bidra til å hindre smittespredning.

De fleste av våre medarbeidere jobber fra hjemmekontor.
De som er på kontoret følger nasjonale helsemyndigheters smitteverntiltak:

  1. Syke personer holder seg hjemme, gjelder uansett sykdom, og selv med lette symptomer.
  2. God hånd- og hostehygiene, samt forsterket renhold.
  3. Økt fysisk avstand for å begrense kontakt mellom ansatte.

Vi tar for tiden ikke imot besøk på vårt hovedkontor i Pilestredet 17, hverken av kunder eller tolker, og vi kan dessverre derfor heller ikke gjennomføre teoriprøver med tolk.

Vi oppfordrer alle våre kunder til økt bruk av telefon- og skjermtolk.

For oppdrag som må gjennomføres med fremmøtetolk plikter alle tolker som utfører fremmøteoppdrag å holde seg oppdatert på gjeldende regelverk, anbefalinger og retningslinjer. Dette gjelder også for transport til og fra oppdragsstedet.

Tolker som har symptomer på Covid-19 skal ikke påta seg fremmøteoppdrag, og skal trekke seg fra alle fremtidige oppdrag de tidligere har takket ja til.

Tolker som har oppholdt seg i utlandet skal følge de til enhver tid gjeldende karantenereglene.

Regelverk, anbefalinger og retningslinjer oppdateres fortløpende, vi anbefaler derfor våre tolker, kunder og ansatte til å følge med her:

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen Det oppsto et problem med å sende tilbakemeldingen din. Prøv igjen senere.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss